Survey in de Westelijke Sahara woestijn

In een gebied van 80 km² in het zuiden van Marokko, waar de Westelijke Sahara en de kusten van de Atlantische Oceaan samenkomen, is een nieuwe ontwikkeling gepland voor een...

Read More

Mapping in the Western Sahara Desert

In an 80sqkm area in the South of Morocco where the Western Sahara meets the shores of the Atlantic Ocean a new development is planned for a unique facility aiming...

Read More
First CTR inner ring drone flight

First CTR Inner Ring Drone Flights

First commercial drone flight in CTR inner ring Terra Drone Europe carried out the first commercial drone flights in the inner ring of the Eelde CTR at the end of...

Read More

3D Drone meting van offshore platform

Terra Drone Europe is gevraagd om in opdracht van Shell een 3D meting uit te voeren van een offshore complex in de Noordzee. Het onderzoek bestond uit twee delen. Het...

Read More

Offshore Platform 3D survey

Terra Drone Europe was asked to conduct an aerial 3D survey of an offshore platform in the North Sea on behalf of Shell. The survey consisted of two parts. One...

Read More

Aerial Survey Doraleh Port Djibouti

Aerial survey Doraleh Port Djibouti: flood damage mitigation and port inspection by drone Terra Drone Europe, has successfully completed a high-resolution photogrammetric pavement assessment using a multirotor drone at Djibouti’s...

Read More

Drone mapping diensten aan Ordnance Survey

Terra Drone wint contract voor het leveren van drone mapping diensten aan Ordnance survey Terra Drone Europe heeft een raamovereenkomst gesloten voor de levering van drone mapping diensten aan Ordnance...

Read More

Drone mapping services Ordnance Survey

Terra Drone wins contract to provide drone mapping services to Ordnance survey Terra Drone Europe has secured a framework agreement to provide drone mapping services to Ordnance Survey, the national...

Read More
Dummy explanation of

EU Drone regels voor dummies

Samenvatting In de zomer van 2019 zullen nieuwe EU-regels voor het gebruik van (civiele) drones worden gepubliceerd. Vanaf het moment van publicatie zal het een jaar duren voordat deze nieuwe...

Read More
Dummy explanation of

EU DRONE REGULATIONS FOR DUMMIES

Summary In the summer of 2019, new EU regulations for using civil drones will be published. From the moment of publication, it will take one year before these new regulations...

Read More
Aerial photograph or orthophotomosxaic

Drone metingen op de afsluitdijk

De Drone meting op de afsluitdijk Terra Drone Europe (toen nog Skeye geheten) heeft drone metingen uitgevoerd op de Afsluitdijk in combinatie met een bemand vliegtuig. De afsluitdijk sluit het...

Read More